SI | EN
 
Začetki
 
Temelji dejavnosti podjetja segajo v zgodnja 80. leta. V tem obdobju se je dejavnost na trgu preizkušala v vlogi obrti (op. samostojni podjetnik). Takratni trg, ki ga je predstavljala nekdanja skupna država SFRJ je za obrtnike predstavljal velik izziv. Področje dela je predstavljala izdelava komunalnih ščetk in drugih izdelkov za potrebe kovinsko-predelovalne industrije in obrti. V tem obdobju so se začele oblikovati smernice bodočega razvoja in rasti. 
 
Ustanovitev podjetja 
 
Konec leta 1990 je bilo ustanovljeno podjetje SOHA d.o.o., s sedežem v Slovenski Bistrici. Po razpadu nekdanjega skupnega tržišča je podjetje iskalo nove priložnosti na domačem trgu. Podjetje je investiralo v nabavo novih strojev za izdelavo različnih tipov ščetk. Prva večja investicija je bila nabava stroja za spiralno navitje ščetk, kasneje je sledila nabava stroja za izdelavo tesnilnih in letvastih ščetk. S tem je podjetje pridobilo na konkurenčnosti v širšem regionalnem prostoru. Sočasno se je začela oblikovati temeljna ponudba podjetja. Predstavljala jo je proizvodnja komunalnih in tehničnih ščetk za domačo industrijo. Leta 2004 so dodatne investicije vodile do selitve proizvodnih prostorov iz Slovenske Bistrice na vas Leskovec pri Pragerskem.
    
Danes 
 
Leta 2008 je podjetje investiralo v izgradnjo novih proizvodnih prostorov in nakup stroja za izdelavo segmentnih ščetk. Oboje je prispevalo k izboljšanju delovnih procesov, kakovosti proizvodov in dodatni ponudbi podjetja. V letu 2010 je podjetje ponovno investiralo v nabavo stroja, za izdelavo gibljivih letvastih ščetk. Proizvodnja slednjih temelji na ekstrudiranju plastičnih materialov, kar pomeni, da izdelki ne vsebujejo kovinskih sestavin in so s tega vidika uporabni v vseh panogah, kjer procesi zahtevajo uporabo nekovinskih in nerjavnih elementov. S tem si podjetje odpira vrata na evrospkih trgih.
Podjetje temelji na družinskih vrednotah. Lastništvo in upravljanje podjetja je v družinski domeni. Podjetje ima urejen status nasledstvaPo velikosti sodi med mikro podjetja in trenutno zaposluje 7 ljudi. Temeljne vrednote podjetja so delovanje v skladu z etičnimi vrednotami in zagotavljanje kakovosti. V podjetju SOHA si v sodelovanju z dobavitelji materialov in surovin, odjemalci in uporabniki vseskozi prizadevamoizboljšati naše produkte. 
Kontakt
Telefon: + 386 (0)2 803 79 03
Faks: + 386 (0)2 803 79 04
Mob: + 386 (0)31 707 143
Epošta: info@soha.si
Proizvodni obrat
Soha d.o.o.
Leskovec 13
SI-2331 Pragersko
Novice
Stopite v stik z nami
Ime / naziv:
Elektronska pošta:
Sporočilo:
Raziščite
Tehnične ščetke
Komunalne ščetke
Letvaste ščetke
Kakovost
Sedež podjetja
Soha d.o.o.
Leonova ulica 13
SI-2310 Slovenska Bistrica
Slovenija, EU
Kontakt
Telefon: + 386 (0)2 803 79 03
Faks: + 386 (0)2 803 79 04
Mob: + 386 (0)31 707 143
Epošta: info@soha.si
Proizvodni obrat
Soha d.o.o.
Leskovec 13
SI-2331 Pragersko
Slovenija, EU
Znak SQ - EOQ