Zgodovina

Zgodovina

  • Slavko Šoštarić po vrnitvi iz tujine v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja v domači garaži ustanovi samostojno dejavnost
  • sprva se dejavnost osredotoča pretežno na izdelavo komunalnih ščetk in drugih izdelkov po naročilu za potrebe takratnega domačega in regionalnega trga
  • trg povprašuje tudi po drugih ščetkah v industrijski rabi in začne se oblikovati zgodnja ponudba
  • zaradi težav z uvozom materialov konec leta 1990 skupaj z nemškim partnerjem Hans R. Haasom ustanovita podjetje z omejeno odgovornostjo SOHA d.o.o. Ime podjetja sestavita iz uvodnih črk njunih priimkov (SO-HA). S tem so odpravljene birokratske težave za normalno poslovanje
  • kmalu po preoblikovanju se podjetje sooči z izgubo trga kot posledico razpada nekdanje skupne SFRJ. Potrebe trga po dobavi ščetk ostanejo prisotne in začnejo se prve večje investicije v nabavo sodobne tehnologije
  • dejavnost se širi in se leta 2004 vso dejavnost proizvodnje in operative preseli v nove prostore v bližnji Leskovec
  • v obdobju 2008-2010 se s pomočjo Slovenskega podjetniškega sklada investira v nove proizvodne zmogljivosti
  • podjetje danes zaposluje 8 ljudi in si prizadeva ohraniti dobro ime z enakimi vrednotami, s katerimi je ustanovitelj in lastnik postavil temelj.

35

let izkušenj

50

% izvoz

12

različnih držav