Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo


V podjetju SOHA proizvajamo ščetke za različne industrijske panoge in obrt (tehnične ščetke), ščetke za potrebe vzdrževanja oz. čiščenja urbanih površin (komunalne ščetk) ter letvaste ščetke za tesnjenje površin, protivetrno in protiprašno zaščito ter za druge namene (letvaste ščetke).
 
Z uporabo sodobne tehnologije, preverjenimi materiali in pridobljenim znanjem proizvajamo produkte s temeljnim poudarkom na kakovosti. S tem gradimo na prepoznavnosti tako doma kot v tujini in s poslovnimi partnerji vzpostavljamo dolgoročen odnos. V sodelovanju z odjemalci, dobavitelji in uporabniki si vseskozi prizadevamo izboljšati naše produkte.

Vizija


»Krepimo verodostojnost in razvoj družinskega podjetja s proizvodnjo kakovostnih ščetk na učinkovit način.«

Vrednote

Družinska tradicija


Kot družinsko podjetje smo zavezani k negovanju osnovnih vrednot naših ustanoviteljev in družinskih prednikov. Pošten odnos do dela, spoštovanje dane besede, zadovoljstvo naših strank in krepitev položaja podjetja na trgu so osnovna vodila našega delovanja. Stremimo k strateškemu povezovanju in dolgoročnemu sodelovanju s poslovnimi partnerji.

Verodostojnost


Spoštovanje dane besede in sklenjenih dogovorov z našimi poslovnimi partnerji je osnova našega delovanja. Poslovne procese izvajamo vestno in odgovorno in se tudi izven podjetja vedemo skladno z visokimi etičnimi merili. Uspešno izvajanje dogovorov krepi samozavest in moralo zaposlenih ter ugled našega podjetja kot zanesljivega
poslovnega partnerja.


Kakovost in razvoj


Ponudba produktov visoke kakovosti, izvajanje dobrih poslovnih praks ter zanesljivih, učinkovitih, varnih in okolju prijaznih poslovnih procesov je temeljna zaveza našega delovanja. S tem želimo našim poslovnim partnerjem prinašati pričakovano koristnost ob nesporni kakovosti izdelkov, ki je primerljiva z vsemi pomembnejšimi ponudniki podobnih izdelkov na trgu.

Učinkovitost


Vseskozi si prizadevamo k poslovanju s stroški, ki so glede na razpoložljive informacije in naše znanje za poslovne partnerje sprejemljivi. Uspešnost izvajanja vizije preverjamo z integriranim sistemom merjenja ključnih poslovnih kazalnikov, ki temeljijo na spremljanju konkretnih razvojnih ciljev.

35

let izkušenj

50

% izvoz

12

različnih držav